Dina personuppgifter samlas eventuellt av ParkkiPate Oy i samband med reklamationshanteringen. Alla uppgifter som begärts via denna blankett är nödvändiga för hanteringen av din reklamation. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter finns på ParkkiPate Oy:s dataskyddssidor och i dataskyddsförklaringen.